Konstomera Art

Ett Youtube-projekt

Tillsammans med min svåger Rolf Ström har vi skapat "KONSTOMERA", en portal med korta videofilmer från min ateljé. Där småpratar vi löst om målningarnas bakgrund, tankar och idéer om skapelseprocessen, och ibland dyker det upp något oväntat.
Där finns också en mycket uppskattad presentationsfilm om min konstnärliga verksamhet, min ateljé och galleri  och vägen dit...
https://www.youtube.com/channel/UCCXQ5OwZl2ckDgnA3eo4h8g