Erik Blodyx, en norsk viking En viking i relief

Ett nytt spännande projekt....

Min vision är att skapa en mobil (fast) utställning med konstnärer/hantverkare utifrån liknande intressen, olika tekniker och uttryck men med ett gemensamt tema: Vikingatiden.
 Nordic Culture1.23 är ett tänkt arbetsnamn och jag har redan hittat konstnärer och konsthantverkare som är med från början.  och har redan haft ett upptaktsmöte. Det kommer att behövas administrativ kraft med kontakter både i och utan för landets gränser och vår förhoppning är att få ekonomisk uppbackning för att förverkliga den här idén. Det konstnärliga står vi för!
Intresset för vikingakultur är oerhört stort runt om i Europa och det satsas rejält för att lyfta både det lokala och nationella medvetandet om en tidsålder som vi är satta att förvalta.
Tidsplanen är att ha ett projekt igång hösten 2023.

NordicCulture logo Symbol för NordicCulture

Vikingar

Det var vikingen och hans skepp som blev startpunkten för mitt reliefmåleri. Som ung grabb var jag väldigt fascinerad av vikingatiden och har fortfarande efter så många år kvar känslan för det folk som levde då. Mina motiv kretsar ofta kring den kultur som skapades med så små resurser.

Karaktärer

Vi vet inte hur vikingarna såg ut i verkligheten. Historien har skapat olika karaktärer över tid och i filmvärlden har vikingarnas utseende och beteende förändrats genom åren.
Mina vikingar har de drag som jag i min ungdom alltid förknippade med dessa människor. Starka, pålitliga med mycket uttryck och självständiga.


Sven Tveskägg Viking i relief

Personligheten

Känslan av att skapa ett uttryck som förmedlar kraft, styrka och integritet är för mej den absolut högsta lyckan i arbetet med reliefer och målning

Osebergsskeppet

En fantastisk modell i trä med skrov, detaljer och rigg helt skalenligt och segel vävt på gammalt vis.
En gåva från min vän P-G Igelström som vet att jag samlar på vikingaskepp och detta blir det allra förnämsta i samlingen.
Har enligt P-G stått på en hylla och samlat damm i mer än trettio år.