Hans Ström, konstnär i Motala

Teckningar , illustrationer och reliefmålningar på Strandvägen i Motala
Engagerad inom "Skapande Skola" med projektet "Med fingrarna i leran".

Villkor

Samtliga bilder som erbjuds på den här webbsidan är copyrightskyddade© genom upphovsrättslagen och ägs av Hans Ström i Motala