Välkommen till min ateljé och galleri!

På Strandvägen 34 i Motala har jag min ateljé sedan drygt trettio år tillbaka. En stor och välutnyttjad lokal med ett bra läge på lagom avstånd till centrum. Där har jag under alla år arbetat med en speciell teknik som på latin kallas "BassoRelievo". Lågrelief är ett svenskt namn för detta och bygger på att man utnyttjar en tredje dimension, höjden, när man skapar bilden. En sorts 3D effekt kan man också säga, då den ger bilden ett fysiskt djup förutom det man skapar med färgen.

 

Man kan lära sig mycket om det konstnärliga materialet, verktygen och handhavandet samtidigt som känslan för form och färg växer sig in i medvetandet. Jag lärde mig en gång under en utbildning med amerikanska handledare fyra grundläggande begrepp som man alltid måste ha klart för sig innan man försöker skapa något med konstnärlig innebörd.

Bildyta, djup, linje och valör.

Finns de begreppen med i sinnet och tanken när skapandet kommer igång finns det en ryggrad i hela processen. Kanske inte alltid synliga men bör hela tiden finnas med i grundidén från skiss till färdigt verk.

 


Mitt måleri:

Det är snart femtio år sedan jag letade efter ett personligt sätt att uttrycka mej på. Det tog flera år av envishet och stort tålamod, men när jag väl kände att målet var nära kom den där sköna tillfredsställelsen. Nu kunde jag äntligen börja jobba.

Porträtt/klassisk

Som tecknare är det alltid porträtten som ligger mej närmast och så blev det även med måleriet. Inget motiv erbjuder så stora utmaningar som ett porträtt. Att göra det i relief blev en dimension utöver det vanliga

 

 

Vikingkultur

Det allra första jag skapade i någon form av relief var ett vikingaskepp. Mitt intresse för historia kretsade alltid kring vikingatiden och gör så än idag.

I mitt galleri trängs målningar med motiv från den tidsperioden

 

 

Contemporary

Vidareutvecklingen av reliefkonsten ledde genom händelser i livet in på ett nytt spår. Ett modernare formspråk, klarare rena färger, ett annat underlag och motivval från vår tid, hämtade ur vardagen och vårt samhällsliv idag.

 


Lite kuriosa om mitt måleri.

Sedan slutet på sextiotalet har jag enbart målat reliefkonst. Åren tidigare provade jag på och studerade alla tänkbara beprövade och okända sätt att uttrycka mej på. Vad jag sökte under en lång och svårhanterlig process var en metod att kunna konvertera en yta till en tredimensionell form men ändå bibehålla grundformen, och så fann jag den rätta tekniken. På latin kallas det "Basso Relievo" planrelief. Skuggor och ljus alltid har fascinerat mej och det ligger en konstant spänning i att arbeta med den tredje dimensionen.

 

Sedan jag var en liten grabb har min nyfikenhet över former, färger och hur de hänger ihop alltid vunnit över allt annat man som grabb skulle ägna sig åt. Fotboll eller bandy var aldrig min grej, över huvud taget inte några av alla de lekar och spel som var brukligt då. Svårigheten var att förklara att en storväxt pojke som jag var då inte ville vara med på skolturneringen eller andra övningar. Ingen förstod mina intressen och jagvar inte så intresserad att försöka förklara det heller. Tiden utvisade vad som var rätt och inte någon gång har jag ångrat mej.

 

 


Hans Ström
Åsgatan 4 D 59135 MOTALA  Ateljé: Strandvägen 34 e
Tel 0141-51230
070-4451230 
hansbilder@telia.com