Dockan

Vätterns fånge Motala Express upplagd i vinterkvarter tillsammans med M/S Kind i Dockan i Motala Verkstad.

Hamnen

Bild från kanalbron över Motala Hamn med den numera rivna silon i bakgrunden och det som senare utvecklats till Motala Motormuseum.

Borenshult

Tidig morgon i Borenshult med Diana som slussar mer och morgonpigga passagerare följer slussningen från land.

Fakta om tavlorna


Digitala illustrationer är användbara i precis alla sammanhang.